Logo70jaarJW.jpg70 jaar Scout­ing Jut­ters Willemsoord

Ter gele­gen­heid van deze ver­jaardag wer­den er het hele jaar feestelijke activiteiten geor­gan­iseerd. 
Eén daar­van is een reünie die we gehouden hebben op zater­dag 17 sep­tem­ber 2016 in ons groepshuis Scoutinguldemond.


Hier­bij de foto’s zoals deze tij­dens de reunie zijn getoond.

zie hier de foto's