De Stam

Wij zijn De Stam van scout­ing Jut­ter Willem­so­ord Den Helder. Wij zijn mensen tussen de 18 en 21 jaar. Wij proberen iedere twee weken op zater­dag om 19:30 bijeen te komen. Dit is niet altijd mogelijk omdat we alle­maal een baan, school of andere hobby’s erbij hebben. Maar vaak is er op zater­dag een meerder­heid van de groep te vin­den. Normaal gesproken zijn wij te vin­den in de locatie Gulde­mond. Onze activiteiten zijn hier divers.

Bij onze groep is de begelei­d­ing zo goed als verd­we­nen. We zijn ver­ant­wo­ordelijk voor wat we doen. Zo plan­nen we vaak met andere kam­pen. Dat is erg leuk! Je hebt namelijk volledig de touwt­jes in han­den en je vult met de rest van de groep een kamp in die je waarschi­jn­lijk niet snel zult vergeten!

Ook bestaat er de mogelijkheid om diverse doc­u­men­tatie te behalen bin­nen Scout­ing Ned­er­land. Je zeil­brevet is daar één van. Wij hebben meerdere regiokam­pi­oe­nen in de groep die je de kunst van het zeilen goed kun­nen bijbrengen.

Wil je dus de volle vri­jheid hebben om de leuk­ste pro­jecten uit te voeren? Wil je nieuwe mensen ont­moeten die je gelijk welkom doen voe­len? Kom dan zeker kijken! Je mag 4 opkom­sten gratis komen kijken. Kom dus zeker kijken! Stuur een mailtje naar mikealtena@gmail.com en we zullen spoedig con­tact met je opnemen!