Jutters Willemsoord

WELKOM BIJ SCOUT­ING JUT­TERS WILLEMSOORD

De groot­ste scout­ingv­erenig­ing in Den Helder waar plezier en avon­tuur belan­grijke pijlers zijn.

Wij zijn, zoals alle scout­ing­groepen in Ned­er­land aanges­loten bij Scout­ing Ned­er­land. Wij zijn opgericht in 1946.

Iedereen is bij ons welkom. Er is voor elk wat wils: voor de jon­gere kinderen zijn er bev­ers en welpen. Pubers kun­nen kiezen uit land­scouts of waterscouts. Tenslotte zijn er sto­ere explor­ers en is er een oud­eren­stam.

Om dit alles in goede banen te lei­den kun­nen we niet buiten sterk gemo­tiveerde vri­jwilligers, die belan­geloos een deel van hun vrije tijd geven om samen met de jon­geren avon­turen te beleven.

Scouts, zoals wij genoemd wor­den, kan je overal vin­den en vor­men met zijn allen een grote familie.